Usmievaj sa

Zvykneme oslavovať prelom rokov, ale občas zabúdame, že niektorí ľudia nemajú chuť sa veseliť. Tento krátky článok venujem práve týmto ľuďom, ktorí v čase ohňostrojov a všeobecnej veselosti potrebujú nový nádych a odvahu opäť vykročiť. Hudba lieči ubolenú dušu.

Oštara s človekom

Ľudská bytosť je veľmi zvláštne stvorenie. Prečo sme vybavení takým komickým telom? Hlava, trup, končatiny – čo je toto za vynález?
Nebolo by logickejšie, že by sme mali krídla a mohli sa vzniesť do výšin a lietať tak ďaleko, ako lastovičky? Oči by sme mali mať ako orol a v starobe by sme nepotrebovali okuliare, aby sme videli do blízka…