Povrchnosť

Umelec je do takej miery obmedzený v tvorivosti, do akej nedokáže urobiť, to čo si jeho umenie vyžaduje. Ak herec nedokáže realisticky plakať, potom sú preňho podobné scény tabu. Ak spevák nenacvičí vysoké tóny, potom budú určité skladby vyradené z jeho možného repertoáru…

Produktivita a politické presvedčenie

Ľudia by chceli zarábať veľa peňazí, ale väčšinou nechápu tú najdôležitejšiu zásadu. Ak tomu nerozumejú, potom majú tendenciu voliť “tie nesprávne strany”, vlastne medzi voličskými preferenciami a neschopnosťou zarobiť peniaze existuje priama úmera…