Temné umenie?

Umenie je rodným jazykom ducha a estetika jeho potravou. Môžeme sa síce prieť o tom, čo je krásne, ale zdieľanie krásna a spoločný obdiv patrí ku žiadaným zážitkom, takáto spoločná radosť patrí k najdôležitejším motívom prečo robiť umenie. Ale umenie nie je len o kráse.

Povrchnosť

Umelec je do takej miery obmedzený v tvorivosti, do akej nedokáže urobiť, to čo si jeho umenie vyžaduje. Ak herec nedokáže realisticky plakať, potom sú preňho podobné scény tabu. Ak spevák nenacvičí vysoké tóny, potom budú určité skladby vyradené z jeho možného repertoáru…