Pitný režim – moderná posadnutosť

Cappuccino

Ľudia ma stále prekvapujú nejakými novými posadnutosťami. V poslednom čase si všímam zvláštne úvahy ohľadom pitného režimu. Nejdem vyhlasovať, že som odborník, naopak úplne neskromne vyhlasujem, že tu mienim uviesť dedukcie založené na zdravom sedliackom rozume.

Produktivita a politické presvedčenie

Ľudia by chceli zarábať veľa peňazí, ale väčšinou nechápu tú najdôležitejšiu zásadu. Ak tomu nerozumejú, potom majú tendenciu voliť “tie nesprávne strany”, vlastne medzi voličskými preferenciami a neschopnosťou zarobiť peniaze existuje priama úmera…