Čo sa nedozviete o 9/11

Útok na World Trade Center nenecháva ľudí chladnými. Okrem toho, že je to veľká tragédia, internet je zaplavený rôznymi teóriami, videami a horúcimi diskusiami, z ktorých som pochopil o ľuďoch jednu najdôležitejšiu vlastnosť:

Povrchnosť!

bleskNeprestáva ma prekvapovať, ako kategoricky sa vieme stavať k veciam, o ktorých nevieme takmer nič. Ako ľahko sa necháme riadiť iracionálnym strachom. Pred tisícročiami sme vedeli akú obrovskú silu má blesk a zvuk hromu nás napĺňal posvätnou úctou. Už vtedy boli medzi nami šikulkovia, ktorí kategoricky povedali, že to prejavuje svoj hnev hromovládny Zeus či Perún a tvrdili, že zhodou okolností majú na to božstvo tak trochu dosah. Za menší podarúnok sa za nás prihovoria, treba len do príslušného svätostánku zložiť nejakú tú obetu. Neskôr zarábali na predaji kúzelných sviečok a celý ten krásny kšeft skončil až vtedy, keď poznanie ľudstva dospelo tak ďaleko, že vieme niečo o statickej elektrine v oblakoch, o elektrickom napätí a zvukových prejavoch hromu šíriaceho sa rýchlosťou 330 metrov za sekundu. Preto dnes zarobí skôr odborník na bleskozvody a kšeft s obetnými darmi dajako skončil.

chemtrailsAle zárobky založené na neschopnosti pochopiť prírodné a fyzikálne javy neskončili. Už predtým som si trochu robil žarty z toho, že niektorí ľudia sa namiesto Perúna boja bielych čiar na oblohe len preto, že nikdy nepochopili javy kondenzácie vodnej pary vo výfukových plynoch tryskových motorov a tak sa stávajú ľahkou obeťou teórií o tom, ako nám z komerčných aeroliniek padá na hlavu hliník. “Hliník se odstěhoval do Humpolce” – by povedal klasik. Keď takého človeka začnete skúšať zo znalostí letectva, meteorológie, adiabatického deja, tak zistíte, že vedomosti nahrádzajú nezlomnou vierou. Dokonca majú tú drzosť vyhlasovať, že jedna česká televízia vyhodila redaktorov za to, že si dovolili porušiť “tabu” zverejnením reportáže o chemtrails. Skontaktovať toho “vyhodeného” redaktora mi trvalo cez Facebook asi 5 minút a na tej klebete sa iba smial. (Ach áno, pravdepodobne ho v tej chvíli držal pod krkom nejaký reptilián a hrozil mu za vyzradenie tajomstva smrťou…)

Poznám viacero civilných aj vojenských pilotov, s ktorými som sa o tejto problematike rozprával a potvrdili mi len to, čo som už v podstate predpokladal, ale dodali mi ešte jednu rozhodujúcu úvahu: Práškovať džungle Indočíny prípravkom Agent Orange bola jedna vec. Ale rozprašovať vo veľkom nejaké chemikálie, by bola nezvládnuteľná úloha z pohľadu logistiky a utajenia. Ale upozorňujem, že pravoverný fanúšik teórií o chemtrails iba sotva pripustí diskusiu o fyzike. Budete sa s ním pozerať na ten istý obrázok a kým vy vidíte javy ako je kondenzácia, wake vortex, relatívna vlhkosť, aerodynamika, a teda nevidíte nič neprirodzené, váš oponent v diskusii už spravidla prejde k obvineniu, že ste popierač, ktorého za to platí CIA.

Podobná iracionalita sa objavuje aj u útoku na Dvojičky. Prečo niektorí ľudia operujú s teóriami o pod-mínovaní mrakodrapov tajnou službou, to by som ešte vedel pochopiť, najmä pád WTC 7 vyzeral skutočne podozrivo. Internet bol priam zaplavený videami a člán-kami, ktoré prinášali nezrovnalosti a čudné úkazy. Zároveň treba dodať, že od počiatku ma hnevalo, že niektoré tvrdenia zreteľne odhaľovali, že autori sa s fyzikou až tak veľmi nekamarátia.

Diskusia pokročila a musím povedať, že v dnešnej dobe sa už niektorí konšpirační teoretici pokúšajú o nefalšované vymývanie mozgov.

Prečo?

Lebo sa snažia spochybniť aj to, čo ste videli na vlastné oči. Tvrdia, že do Dvojičiek nenarazili nijaké lietadlá, všetko to bolo len predstavenie pre naivných, ktoré zinscenoval v mene tajných služieb nejaký David Copperfield.

11. septembra 2001 sme mnohí pozerali priamy prenos z New Yorku. Mrakodrap horel a druhá lietadlo narazilo do druhej veže v priamom prenose. Počuli sme zvuk motorov a náraz, videli ohnivú guľu a začiatok požiaru druhej budovy. Tisíce obyvateľov mesta boli očitými svedkami. Tvrdiť, že sa to nestalo, je tak trochu testom, či sa fakt považujeme za idiotov.

Ako som povedal, niektoré videá obsahujú čriepky údajov a otázky, ktoré by stáli za zamyslenie, ale treba dodať, že pre posúdenie takýchto udalostí by musel človek ovládať niekoľko odborných oblastí:

 • letectvo, riadenie letovej prevádzky
 • metalurgia
 • konštrukcia a statika budov
 • požiarna ochrana a vyšetrovanie požiarov
 • logika a analýza dát

Už od počiatku som si kládol otázku, ako by udalosti vysvetlil nejaký erudovaný vedec, ktorý sa zaoberá konštrukciou budov, ich odolnosťou, statikou, požiarnou ochranou. Chvalabohu som na také video narazil. Je to prednáška profesora Walda zo Stavebnej fakulty ČVUT, na ktorú som čakal 15 rokov.

Oplatí sa to pozrieť od začiatku až do konca. Treba podotknúť, že pán profesor strávil celý svoj profesijný život tým, aby sa stavali bezpečné konštrukcie budov, aby jeho študenti rozumeli svojmu povolaniu a ich stavby odolávali požiarom, či projektovanému zaťaženiu.

Video je cenné nielen preto, že konečne odborne objasňuje mechanizmy deštrukcie budov v septembri 2001, ale zároveň ukazuje reakcie prítomných zástancov konšpiračných teórií. Všimnite si, ako tam niekto kladie rečnícku otázku, že ako sa mohla tá budova takto zrútiť, hoci pán profesor dal k tomu odborný výklad iba niekoľko minút predtým. Poučné je to predovšetkým v tom, že niektorí ľudia prijmú nejakú fixnú ideu za svoj pevný bod a potom sú schopní odfiltrovať/zamietať akúkoľvek informáciu, ktorá by im ten pevný bod spochybnila. Vôbec neberú do úvahy nejakú fyziku, či odborné hľadiská.

Pre mňa bolo najcennejšie to, že prof. Wald ukázal konkrétne miesto konštrukcie budovy WTC 7 – stĺp č. 79, kde došlo ku katastrofickému zlyhaniu. Tiež vyvrátil tvrdenia, že by nikdy nedošlo k zrúteniu výškových budov “do seba”, ako uviedol na príklade z japonského Kobe, kde budovy síce odolali prvotnému zemetraseniu, ale napokon ich zničil následný požiar.

Predpokladám, že konšpiračný teoretik by namietal, že “iní odborníci to vykladajú inak” alebo “profesor je súčasťou establišmentu a za úplatu alebo zo strachu je povinný hovoriť práve takto” a pod. Všimnite si aj hysterický prejav jednej pani celkom na konci videa, kde hovorí, že tejto veci venovala 10.000 hodín práce. Pripúšťam, že ak by mi nejaký profesionál za hodinu a pol “zrušil” výsledok toľkého snaženia, asi by som bol tiež hysterický.

spoje

Deštrukcia namáhaného spoja následkom požiaru

Aj ja som mal spočiatku tendenciu tým konšpiračným teóriám veriť až do momentu, keď som raz náhodou prechádzal na horskej túre okolo požiarom zničenej stanice lanovky pod Krížnou vo Veľkej Fatre. Vyjavene som hľadel na ohnuté masívne I-nosníky konštrukcie. Oceľ nemusí byť zohriata na 1500 stupňov, aby začala zlyhávať. Stačil úplne obyčajný požiar, aby došlo k takejto deformácii a polámaniu spojov. Vtedy som si spomenul na rôzne tvrdenia konšpirátorov, ktorým som mal tendenciu veriť, ale zrazu som našiel na vlastné oči niečo, čo ma donútilo začať študovať podklady k danej problematike.

nosniky

Ohnuté masívne oceľové nosníky po požiari

Pre mňa z tohoto všetkého vyplývajú dve závažné zistenia:

1. Napriek tomu, že priemerný občan strávi vyše desaťročie v rozličných školách, nenaučili sme ho dosť o prírodných a technických vedách, aby nenaletel poverám, keď mu ich niekto predloží. Nenaučili sme ho v škole ani kritickému mysleniu, aby vedel rozonať manipuláciu zo strany mainstreamových médií či pofidérnych serverov, kde mu vymýva mozog nejaký konšpirátor. Nedokážu rozoznať ani populizmus nejakého pána v červenej kravate, či hnedého nacistu zamaskovaného v zelenom tričku s dvojkrížom.

Možno je to s tým školstvom zámerné. Ale ak by aj táto moja drobná konšpirácia o zámerne zdegradovanom školstve bola pravdivá, potom zlyhávame ako rodičia, lebo nedokážeme u detí to zhubné pôsobenie štátneho vzdelávania korigovať.

2. Ak by som mal vymyslieť vlastnú konšpiráciu k 9/11, vyzeralo by to nejako takto:

“Jastrabi” v americkej politike prirodzene potrebujú konflikt, v tomto ohľade je značná časť americkej doktríny pod nadvládou tzv. vojensko-priemyselného komplexu, na ktorý upozorňoval už prezident Eisenhower. Útok ako bol 9/11, by bol výbornou zámienkou na “vojnu proti terorizmu”, invázie do Iraku či Afganistanu. Netreba zabúdať, že Bin Ládin bol pôvodne agent CIA ešte z čias ruskej invázie do Afganistanu. Nemyslím si, že by teroristi, čo ten útok spáchali, neverili myšlienke, že vedú džihád proti “ríši zla”. Fanaticky išli do toho aj za najvyššiu cenu. Oni nevedeli, že by mohli byť figúrkami v rukách niekoho, kto potreboval naštartovať agresívne vojny. Ako získate súhlas obyvateľstva s tým, že pošlete zomierať vlastných synov do nejakej prekliatej púštnej krajiny? Nuž, potrebujete nejaký krvavý útok na symboly vlastnej krajiny. 9/11 je presne takým činom, ktorý niekto potreboval ako casus belli.

K tomu treba dodať, že na dosiahnutie cieľov by úplne stačilo, keby únoscovia trafili mrakodrapy, Pentagon či Capitol (ten netrafili, lebo pasažieri sa vlámali do kokpitu a lietadlo zapikovalo do zeme). Ak si odmyslím teóriu, že majiteľ Dvojičiek ich chcel zlikvidovať kvôli poistnému či zvýšeniu efektu, podmínovanie mrakodrapov by bolo v spravodajskej hre neúmerným rizikom a preto považujem takýto postup za nepravdepodobný. Nadhodiť nejakým džihádistom zo Saudskej Arábie myšlienku útoku s pomocou unesených lietadiel, na to stačí teoreticky jeden spravodajský dôstojník. Podmínovať niekoľko mrakodrapov, to už vyžaduje logistiku a operáciu, ktorej riziká dramaticky znižujú atraktivitu dosiahnutého výsledku.

Musíme jednoducho prijať ako fakt, že žijeme vo svete, kde jedni šialenci “nahrávajú do karát” druhým šialencom v boji o moc a doláre. Bežní ľudia následkom toho trpia.

Jediná vec, ktorá tomu zabráni, je kvalitné vzdelanie pre väčšinu obyvateľstva tejto planéty, lebo len múdri a vzdelaní ľudia sa nenechajú ťahať za nos.

Vyzývam ľudí dobrej vôle – nikdy neprestaňte študovať svet okolo vás a nenechajte zmagoriť svoje deti. Potom bude ten svet lepším miestom.

Comments

 1. milanpu says

  Som rád článku aj videu a kto aspoň trochu premýšľa nenájde dôvod sa zaoberať hlúposťami z podaní konšpiračných teórií. Nikto by ma nepresvedčil, že si dvojičky Američania zhodili sami, i keď priznám sa, občas pri silnej obhajobe ľudí človek v slabej chvíli zaváha, či na tom predsa čosi nebolo. Rovnako som na internete vyvracal hlúposti o chemtrails za čo som si na stránkach prečítal, že som plateným agentom spoločností, ktorí na ľudí sypú jedy. Viete, nemyslím si, že u ľudí je to len povrchnosť, mnohým aj keby boli predložené najdôveryhodnejšie dôkazy alebo argumenty budú stáť vytrvalo za bludmi. Povedal by som skôr, že je to nedostatok citu, duchovná prázdnota ako aj lenivosť myslieť čistejšie. A tiež hľadať nepriateľa za vlastným zlyhaním a nespokojnosťou so životom. Dnešná doba je v područí nedôvery a tá tlačí ľudí neveriť nikomu a ničomu bez jediného zaváhania, ktoré by mohlo človeka aspoň varovať a priviesť na jasnejšie úvahy. Takýto spôsob myslenia je však zhubný pre jednotlivca i pre davy, ktoré sa v bludoch podporujú.

 2. Martin Repeľ says

  Čo sa týka rozprašovania nejakých látok lietadlami: Lietadlám sa tankuje palivo podľa presných výpočtov, aby zbytočne veľa ho neviezli. A tankuje sa priamo pred očami cestujúcich. Nenašiel sa doteraz ani jeden čestný človek, ktorý by sa priznal, že tankuje do lietadiel nejakú látku inú, ako je palivo.
  Nenašiel sa ani jeden čestný pyrotechnik, ktorý podmínoval Obchodné centrum. Zato pri “obyčajnom” reedukačnom centre sa hlásia dobrovoľníci, ktorí sú ochotní vypovedať. :-) Jednoducho Obchodné centrum by museli podminovávať 2 ľudia a z toho obaja by museli to robiť mesiace a potom by obaja museli byť v tých lietadlách, aby sa pod nimi “zľahla” zem.
  Lenže toto video, tak ako hociktoré iné, ešte viacej utvrdí ľudí v tom, že práve oni majú pravdu. A je jedno, na ktorej strane sú. Konšpiračnej, či analytickej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>