Umenie

Táto kapitola by vlastne mala súvisieť so slobodou. Prečo?

Vedeli ste, že v istom období raného stredoveku bolo v niektorých oblastiach zakázané spievať na verejnosti? Spev je tradične spojený s dobrou emóciou. Dobrá emócia je protikladom strachu. Ľudia bez strachu si myslia čo chcú a to je proti záujmom akéhokoľvek tyrana.

Umenie často vychádza z najhlbšej duchovnej podstaty človeka. Nuž a vari najzákladnejšou snahou ľudského ducha je sloboda, voľnosť v najširšom slova zmysle. Ľudia sú schopní snívania a predstavivosti. Vysnívajú si lepší svet. Potom o tom spievajú, básnia, maľujú, fotografujú, hrajú divadlo… A ak zo seba vydajú nejaké dielo, tak ten svet možno (väčšinou) urobili lepším.

V tomto oddieli stránky NIEJEMIJEDNO nejde primárne o rady v umení, na toto sa chystá jeden iný skvelý portál, ktorý bude pomáhať zlepšovať život umelcov ako takých, jeho vznik včas oznámime.

Tu budem vkladať vlastné umenie a tiež reagovať na niektoré udalosti v umení. Keď nič iné, aspoň poteším oko návštevníka tohto portálu nejakými svojími fotografiami a poviedkami.

  Predstavivosť bez zručnosti nám dáva moderné umenie.Tom Stoppard
 Čo je to temné umenie?